alt bg

Naadloze Flexibele Trajecten

WAT

Het aanbod van Blink! is gewijzigd op 1 september 2016.

Tot op heden kenden we binnen onderwijs twee systemen van time-out voor jongeren bij wie schooluitval dreigt, nl. de korte time-out en de lange time-out. De voorbije maanden werd er gewerkt aan een hervorming van dit time-outsysteem naar een meer flexibel systeem.

Alle time-out projecten in Vlaanderen werden tijdens schooljaar 2016-2017 omgedoopt tot naadloze flexibele trajecten (NAFT), die o.a. in het kader van een samenwerking tussen de beleidsdomeinen onderwijs en welzijn worden gesubsidieerd. Meer info lees je hier.

BEGELEIDING

Concreet is een NAFT een kwaliteitsvol en maatgericht traject. We hebben diverse mogelijkheden om zo’n traject in te richten.
Begeleiding van:

  • individuele leerlingen, die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, kortdurend tijdens de schooluren via NAFT en/of via Netwerk Leerrecht;
  • leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben, in kleine groep op vaste momenten tijdens de schooluren. Dei instapmomenten in schooljaar 2017-2018 gaan door op: 6 november 2017, 15 januari 2018, 5 maart 2018, 14 mei 2018 en 22 mei 2018
  • hergo: herstellend werken bij conflicten;
  • klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat, op school of op locatie;
  • leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat.

In het eerste gesprek wordt nagegaan of Blink! iets voor jou is en of onze mogelijkheden tegemoet komen aan de hulpvraag. Een naadloos flexibel traject is veelal een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien.