alt bg

Onze visie

Blink! gaat in relatie met alle betrokkenen om zo terug aanknopingspunten tussen hen te vinden.

We zijn ervan overtuigd dat we pas tot goede resultaten kunnen komen indien een positieve relatie met alle betrokkenen kan opgebouwd worden in een ruimere context. Schoolse probleemsituaties hebben immers dikwijls te maken met het feit dat er een aantal kortsluitingen zijn ontstaan in de verbinding tussen de leerling, de school, de ouders en de maatschappij.
De aanpak moet er dan ook in bestaan om met iedereen terug een aantal linken te leggen of te versterken.

Klik hier om de volledige visie van Blink! te lezen.