alt bg

Onze doelen

In Blink! staat opnieuw tot verbinding komen, met zichtzelf en zijn (school)context, op de eerste plaats.
Uitgangspunt is het werken aan een context waarin jongeren opnieuw zelfvertrouwen opbouwen, eigen talenten leren ontdekken en zo openheid voor 'leren' ontwikkelen.

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Deze trajecten zijn gericht op het bevorderen van:

  • de re-integratie van leerlingen in het onderwijs bij wie schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom dreigt omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen en/of
  • het versterken van secundaire onderwijsinstellingen in hun omgang met deze leerlingen.

Indien heraansluiting met het regulier onderwijs niet (meer) mogelijk is, wordt er samen met de jongere naar een alternatief leertraject gezocht.