alt bg

Onze werking

Blink! biedt als schoolexterne organisatie naadloze flexibele trajecten (NAFT) aan, in de regio Brugge - Oostkust.

Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en ondersteunt leerlingen, klassen, leerkrachten en/of secundaire scholen. Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak. Specifieke aandacht gaat naar het behouden van de band tussen de leerling(en) en de school in functie van gekwalificeerde uitstroom.

We beschikken over diverse mogelijkheden om een maatgericht, flexibel traject uit te werken. Iederen kan informeren naar onze mogelijkheden. Zie 'Aanbod'.

Elk traject start met de aanmelding via het CLB. Vanaf dat moment worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren, ...) betrokken bij het traject. De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en de noden van de betrokkenen.

Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB.

Hier kan je de algemene folder van NAFT lezen.